Typy katalogow

Katalogi: Typy katalogow

Wydziela się szereg rozlicznych rodzajów katalogów internetowych. Wśród nich za bardzo charakterystyczne, bo i najczęściej używane rozumie się katalogi spisowe, czyli listy i zestawienia, katalogi o charakterze regionalnym, katalogi tematyczne, katalogi wielotematyczne, czyli inaczej katalogi ogólne, katalogi globalne.

napisane przez: