Prowadzenie katalogow

Katalogowanie – przydatne informacje: Prowadzenie katalogow

Prowadzeniem katalogów zazwyczaj zajmuje się administrator, który określany jest tez mianem moderatora. Odpowiada on za utrzymywanie odpowiedniego porządku we wpisach, ich weryfikowanie i udostepnienie do publikacji.

napisane przez: