Katalogi firm

Katalogi firm

Katalogi – rodzaje: Katalogi firm

Katalog firm jest to lista sieciowa wszelkiego typu podmiotów gospodarczych, najczęściej sformułowana na zasadzie alfabetycznego porządku oraz ułożona pod względem selekcji regionalnej bądź tylko stanowiąca zestawienie regionalne .

napisane przez: